Godziny przyjęć Punktu Interwencji Kryzysowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prabutach działa Punkt Interwencji Kryzysowej, gdzie udzielane jest wsparcie:

 1. osobom doznającym przemocy w rodzinie lub stosującym przemoc wobec członków rodziny,

 2. osobom uzależnionym,

 3. osobom współuzależnionym,

 4. innym osobom będącym w kryzysie

 

Do zadań PIK należy:

 1. nawiązanie życzliwego, nieoceniającego kontaktu z klientem

 2. dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii

 3. motywowanie i kierowanie do leczenia

 4. udzielanie wsparcia i pomocy osobom po zakończeniu terapii odwykowej

 5. udzielanie pomocy osobom współuzależnionym (członkom rodzin, bliskim, pozostającym w bezpośrednich interakcjach z alkoholikiem)

 6. propagowanie zdrowego stylu życia

 7. rozwijanie motywacji do podejmowania działań zmierzających do poprawy własnej sytuacji

 8. uruchamianie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej

 9. udzielanie porad psychologicznych

 10. udzielanie porad prawnych

 

 Punkt czynny jest w godzinach:

 1. wtorek w godz. 16:00-17:00 - radca prawny

 2. czwartek w godz. 16:00-18:00 - psycholog – dotyczy dzieci i młodzieży

 3. pierwszy wtorek miesiąca w godz. 15:30-16:30 - Przewodniczący GKRPA w Prabutach

 4. piątek w godz. 8:00-9:30 - psycholog

 

Więcej informacji można uzyskać w M-GOPS w Prabutach nr tel. 55 261 71 20

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny mieści się w budynku M-GOPS Prabuty, przy ulicy Łąkowej 24. Tel. 55 261 71 16

 

Punkt Interwencji Kryzysowej finansowany jest ze środków Miasta i Gminy Prabuty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:M-GOPS Prabuty
Data utworzenia:2021-03-16
Data publikacji:2021-03-16
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Tatara
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:411