Jesteś tutaj: Start / Nabory / Nabory 2022

Nabory 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach

2022-11-17

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty

ogłasza nabór kandydatów

do pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach

ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty

 

  1. Wymagania niezbędne do pracy na stanowisku:

  1. obywatelstwo polskie;

  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;

  4. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

  5. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;

  6. co najmniej 5 – letni staż pracy w tym co najmniej 3 – letni w pomocy społecznej;

  7. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Czytaj więcej o: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach

Nabór- inspektor ds. obsługi programów komputerowych

2022-11-15

Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należny składać osobiście lub przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty do dnia 29.11 2022r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach - inspektor ds. obsługi programów komputerowych. Aplikacje, które wpłyną po wyżyej określonym terinie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane nadawcy.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach w dniu 30.11 2022r. o godzinie 8:00.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 55 261-71-19 lub 55 261-71-28.

 

Szczegóły naboru w załączniku

WYNIK NABORU W ZAŁĄCZNIKU NR 2

 

Nabór na stanowisko: Kierownik/Animator w Placówce Wsparcia Dziennego "Centralna Kuźnia Młodych"

2022-04-29

W związku z realizacją Projektu: ”Aktywnie w Gminie Prabuty”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 06. Integracja,

Działanie 06.02. Usługi Społeczne,

Poddziałanie 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych

Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Kierownik/Animator w Placówce Wsparcia Dziennego "Centralna Kuźnia Młodych"

Wymiar etatu: 1 etat

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, od 01.06.2022 do 31.12.2022.

Termin składania ofert: 09.05.2022 do godz. 15:00 w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty

W załączeniu szczegóły ogłoszenia.

WYNIKI NABORU

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:M-GOPS Prabuty
Data utworzenia:2022-04-29
Data publikacji:2022-04-29
Osoba sporządzająca dokument:Wanda Angielska - Koniszewska
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:367