Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Klubu Seniora "Senior+"

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach w załączeniu publikuje ogłoszenie nr K.1100.1.2023.MS w sprawie naboru na wolne stanowisko kierownicze - Kierownik "Klubu Seniora "Senior +".

Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne należny składać osobiście lub przesłać na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty

do dnia 27.01.2023 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na  stanowisko: Kierownik Klubu Seniora "Senior+".

 
 

17 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Klubu Seniora "Senior+"

Zaproszenie do składania ofert - wychowawca CKM TRUMIEJKI (ZP.261.15.2022)

M-GOPS Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na MŁODSZEGO WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO "CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH" W TRUMIEJKACH na okres od 09.01.2023 do 30.06.2023.

Szczegóły oraz formularz ofertowy w załączniku.

19 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert - wychowawca CKM TRUMIEJKI (ZP.261.15.2022)

Zaproszenie do składania ofert - wychowawca CKM LASKOWICE (ZP.261.14.2022)

M-GOPS Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na MŁODSZEGO WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO "CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH" W LASKOWICACH na okres od 09.01.2023 do 30.06.2023.

Szczegóły oraz formularz ofertowy w załączniku.

19 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert - wychowawca CKM LASKOWICE (ZP.261.14.2022)

Zaproszenie do składania ofert - wychowawca CKM Kleczewo (ZP.261.13.2022)

M-GOPS Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na MŁODSZEGO WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO "CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH" W KLECZEWIE na okres od 09.01.2023 do 30.06.2023.

Szczegóły oraz formularz ofertowy w załączniku.

19 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert - wychowawca CKM Kleczewo (ZP.261.13.2022)

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty

ogłasza nabór kandydatów

do pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach

ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty

 

  1. Wymagania niezbędne do pracy na stanowisku:

  1. obywatelstwo polskie;

  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;

  4. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

  5. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;

  6. co najmniej 5 – letni staż pracy w tym co najmniej 3 – letni w pomocy społecznej;

  7. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

17 listopada 2022
Czytaj więcej o: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach