Zaproszenie do składania ofert - wychowawca CKM Kleczewo (ZP.261.5.2023)