Kierownik Projektu - 2 nabór

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 października 2020

W związku z realizacją Projektu: ”Aktywnie w Gminie Prabuty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych

Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Kierownika Projektu

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (obejmująca okres realizacji projektu tj.: niezwłocznie po rozstrzygnięciu nabotu do dnia 31 marca 2023 r.)

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:M-GOPS Prabuty
Data utworzenia:2020-10-23
Data publikacji:2020-10-23
Osoba sporządzająca dokument:Daniel Szczepański
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:590