Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

Nabory 2021

Informacja o wynikach naboru - ASYSTENT RODZINY

2021-12-31

Kierownik M-GOPS Prabuty w załączeniu przekazuje informację o wynikach naboru na stanowisko - Asystent Rodziny.

Nabór na stanowisko - ASYSTENT RODZINY

2021-12-20

Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należny składać osobiście lub przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty do dnia 29.12 2021 r. do godz.15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na  stanowisko asystenta rodziny. Za datę doręczenia dokumentów przekazanych drogą pocztową, przyjmuje się datę faktycznego wpłynięcia dokumentów do Ośrodka.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach w dniu 30.12 2021r. o godzinie 9:00.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Kierownik MGOPS w Prabutach - tel.  055 261-71-19 lub osobiście w godzinach pracy Ośrodka.

 

Szczegóły naboru w załączniku

Informacja o wynikach naboru - Opiekun w Klubie Seniora Senior + (drugi nabór)

2021-07-19

Kierownik M-GOPS Prabuty w załączeniu przekazuje informację o wynikach konkursu na stanowisko-Opiekun w Klubie Seniora Senior +.

Nabór na stanowisko - Opiekun w Klubie Seniora Senior+ (drugi nabór)

2021-07-07

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRABUTACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

OPIEKUN W KLUBIE SENIORA „SENIOR +

 

Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należny składać osobiście lub przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łąkowa 24 82-550 Prabuty

do dnia 16 lipca 2021 r. do godz.15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko opiekun w Klubie Seniora „ Senior +.

Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną, telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Otwarcie ofert nastąpi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach w dniu 19 lipca 2021r. o godzinie 9:00.

 

Szczegóły naboru w załączniku

 

WYNIK NABORU TUTAJ

Informacja o wynikach naboru - Opiekun w Klubie Seniora Senior +

2021-07-06

Kierownik M-GOPS Prabuty w załączeniu przekazuje informację o wynikach konkursu na stanowisko-Opiekun w Klubie Seniora Senior +.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:M-GOPS Prabuty
Data utworzenia:2021-04-16
Data publikacji:2021-04-16
Osoba sporządzająca dokument:Daniel Szczepański
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:925