Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

Sprawozdania za 2019r.

1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019.

2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019.

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019.

4. Wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa sporządzony na dzień 31-12-2019.

5. Informacja dodatkowa

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:M-GOPS Prabuty
Data utworzenia:2020-06-22
Data publikacji:2020-06-22
Osoba sporządzająca dokument:Karolina Demko
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:409