Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prabutach działa Punkt Interwencji Kryzysowej, gdzie udzielane jest wsparcie:

osobom doznającym przemocy w rodzinie lub stosującym przemoc wobec członków rodziny,

osobom uzależnionym,

osobom współuzależnionym,

innym osobom będącym w kryzysie

 

Do zadań PIK należy:

nawiązanie życzliwego, nieoceniającego kontaktu z klientem

dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii

motywowanie i kierowanie do leczenia

udzielanie wsparcia i pomocy osobom po zakończeniu terapii odwykowej

udzielanie pomocy osobom współuzależnionym (członkom rodzin, bliskim, pozostającym w bezpośrednich interakcjach z alkoholikiem)

propagowanie zdrowego stylu życia

rozwijanie motywacji do podejmowania działań zmierzających do poprawy własnej sytuacji

uruchamianie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej

udzielanie porad psychologicznych

udzielanie porad prawnych

 

Punkt czynny jest w godzinach:

 

wtorek w godz. 16:00-17:00 - Radca prawny

czwartek w godz. 16:00-18:00 Psycholog– dotyczy dzieci i młodzieży

Pierwszy wtorek miesiąca w godz. 15:30-16:30 - Przewodniczący GKRPA w Prabutach

piątek w godz. 8:00-9:30 - Psycholog

Więcej informacji można uzyskać w MGOPS w Prabutach nr tel. 55 2617120

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny mieści się w budynku MGOPS Prabuty, przy ulicy Łąkowej 24. Tel. 55 2617116

 

Punkt Interwencji Kryzysowej finansowany jest ze środków Miasta
i Gminy Prabuty.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:M-GOPS Prabuty
Data utworzenia:2020-02-28
Data publikacji:2020-02-28
Osoba sporządzająca dokument:Daniel Szczepański
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:1563