Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

Sprawozdania za 2018r.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018r.

2019-12-04

W załączony pliku sprawozdanie Ocena Zasobów Pomocy Społecnzej za 2018r

Bilans jednostki budżetowej, Rachunek zystków i strat oraz Zestawienie zmian w funduszu jednostki

2019-12-04

W załączonym pliku przedstawiono następujące sprawozdania:

 
1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018.
2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018.
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018.
4. Informacja dodatkowa

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:M-GOPS Prabuty
Data utworzenia:2019-12-04
Data publikacji:2019-12-04
Osoba sporządzająca dokument:Daniel Szczepański
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:496