Zaproszenie do składania ofert - wychowawca CKM Laskowice (ZP.261.6.2023)