Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o wyników naboru - Kierownik Projektu, drugi nabór

Kierownik M-GOPS Prabuty w załączeniu przekazuje informację o wyniku konkursu na stanowisko- Kierownik Projektu, drugi nabór.

6 listopada 2020
Czytaj więcej o: Informacja o wyników naboru - Kierownik Projektu, drugi nabór

Kierownik Projektu - 2 nabór

W związku z realizacją Projektu: ”Aktywnie w Gminie Prabuty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych

Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Kierownika Projektu

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (obejmująca okres realizacji projektu tj.: niezwłocznie po rozstrzygnięciu nabotu do dnia 31 marca 2023 r.)

23 października 2020
Czytaj więcej o: Kierownik Projektu - 2 nabór

Informacja o wyników naboru - Kierownik Projektu

Kierownik M-GOPS Prabuty w załączeniu przekazuje informację o wynikach konkursu na stanowisko- Kierownik Projektu

23 października 2020
Czytaj więcej o: Informacja o wyników naboru - Kierownik Projektu

Nabór na stanowisko Kierownika Projektu

W związku z realizacją Projektu: ”Aktywnie w Gminie Prabuty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych

Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Kierownika Projektu

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (obejmująca okres realizacji projektu tj.: od dnia 2 listopada 2020 r.  do dnia 31 marca 2023 r.)

29 września 2020
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko Kierownika Projektu

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

28 lutego 2020
Czytaj więcej o: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.