Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o wynikach naboru - Opiekun w Klubie Seniora Senior + (drugi nabór)

Kierownik M-GOPS Prabuty w załączeniu przekazuje informację o wynikach konkursu na stanowisko-Opiekun w Klubie Seniora Senior +.

19 lipca 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru - Opiekun w Klubie Seniora Senior + (drugi nabór)

Nabór na stanowisko - Opiekun w Klubie Seniora Senior+ (drugi nabór)

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRABUTACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

OPIEKUN W KLUBIE SENIORA „SENIOR +

 

Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należny składać osobiście lub przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łąkowa 24 82-550 Prabuty

do dnia 16 lipca 2021 r. do godz.15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko opiekun w Klubie Seniora „ Senior +.

Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną, telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Otwarcie ofert nastąpi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach w dniu 19 lipca 2021r. o godzinie 9:00.

 

Szczegóły naboru w załączniku

 

WYNIK NABORU TUTAJ

7 lipca 2021
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko - Opiekun w Klubie Seniora Senior+ (drugi nabór)

Informacja o wynikach naboru - Opiekun w Klubie Seniora Senior +

Kierownik M-GOPS Prabuty w załączeniu przekazuje informację o wynikach konkursu na stanowisko-Opiekun w Klubie Seniora Senior +.

6 lipca 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru - Opiekun w Klubie Seniora Senior +

Nabór na stanowisko - Opiekun w Klubie Seniora Senior+

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRABUTACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

OPIEKUN W KLUBIE SENIORA „SENIOR +

 

Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należny składać osobiście lub przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łąkowa 24 82-550 Prabuty

do dnia 5 lipca 2021 r. do godz.13:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko opiekun w Klubie Seniora „ Senior +.

Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną, telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Otwarcie ofert nastąpi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach w dniu 5 lipca 2021r. o godzinie 13:30.

 

Szczegóły naboru w załączniku.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU TUTAJ

24 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko - Opiekun w Klubie Seniora Senior+

Informacja o wynikach naboru - Kierownik Klubu Seniora OAZA

Kierownik M-GOPS Prabuty w załączeniu przekazuje informację o wynikach konkursu na stanowisko- Kierownik Klubu Seniora "OAZA".

16 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru - Kierownik Klubu Seniora OAZA