Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zapytanie ofertowe - indywidualne poradnictwo psychologiczne 2021

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach zaprasza do składania ofert na realizację w 2021r. indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

Termin składania ofert mija 22.01.2021 o godzinie 15:00

11 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - indywidualne poradnictwo psychologiczne 2021

Informacja o wyniku postępowania

M-GOPS w Prabutach powiadamia o unieważnieniu postępowania zamówienia na usługi społeczne "Świadczenie usługi schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta i gminy Prabuty 2021-2022"

9 listopada 2020
Czytaj więcej o: Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyników naboru - Kierownik Projektu, drugi nabór

Kierownik M-GOPS Prabuty w załączeniu przekazuje informację o wyniku konkursu na stanowisko- Kierownik Projektu, drugi nabór.

6 listopada 2020
Czytaj więcej o: Informacja o wyników naboru - Kierownik Projektu, drugi nabór

Kierownik Projektu - 2 nabór

W związku z realizacją Projektu: ”Aktywnie w Gminie Prabuty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych

Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Kierownika Projektu

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (obejmująca okres realizacji projektu tj.: niezwłocznie po rozstrzygnięciu nabotu do dnia 31 marca 2023 r.)

23 października 2020
Czytaj więcej o: Kierownik Projektu - 2 nabór

Informacja o wyników naboru - Kierownik Projektu

Kierownik M-GOPS Prabuty w załączeniu przekazuje informację o wynikach konkursu na stanowisko- Kierownik Projektu

23 października 2020
Czytaj więcej o: Informacja o wyników naboru - Kierownik Projektu